www.kaoct.com
 
帳號:  密碼: 忘記密碼      歡迎申請kaoct.com帳號,申請帳號表格請至文件下載區下載        
 
Home 地圖
行動版網頁   貨櫃追蹤


公告訊息
貨櫃查詢
船期查詢
客戶反映
廠商反映
友站連結
文件下載
AEO認證

指定船期:  ~
指定船期日期限定在目前日期後十日內之船期資料!
Label2015-11-30 00:00 ~ 2015-12-07 23:59 (船舶資料顏色區分: 藍色:已完成,時間為實際時間, 綠色:作業中, 黑色:預計)
航線船舶代號名稱船公司進口航次出口航次船掛呼號碼頭預計到達時間預計開船時間
1
CMSKLRKOTA LANGSAR 鴻城PILW051W05104VC389V8169652015-11-30 00:562015-11-30 08:30
2
ZFK2FGRFAR EAST GRACE 東雅輪WGN165E166W04VC45VRCM5652015-11-30 08:302015-11-30 14:40
3
LP6OSROOCL SINGAPORE 東方星洲OOL007E007E04VC85VRMX7662015-11-30 08:562015-12-01 05:45
4
ZFK1DFHDONG FANG SHUN 東方順SPS575E576W04XK42VRZB8652015-11-30 10:352015-11-30 16:54
5
HPH5PXPPACIFIC EXPRESS 太平洋快輪GMD603N603S04VC403WQO652015-11-30 15:002015-12-01 02:00
6
ZFK1DFXDONG FANG XING 東方興SPS199E199W04XK44VRJG5652015-11-30 17:142015-11-30 23:30
7
KTX2PKVPORT KLANG VOYAGER 東方巴生OOL005S005S04VC44D7BD652015-12-01 05:502015-12-01 14:00
8
SC2OCAOOCL CANADA 東方加拿大OOL036W036W04VD14VRIB2662015-12-01 13:002015-12-02 08:00
9
PHFSFVSFL AVON 東方雅文OOL046E047W04VD43V7UX8652015-12-01 15:002015-12-02 08:00
10
SC2OGNOOCL GENOA 東方熱那亞OOL003E003E04VC83VROK9652015-12-02 18:002015-12-03 12:00
11
CNSXCSXIN CHANG SHA 新長沙CSC217S217S04VC92BPBS662015-12-03 08:002015-12-03 16:00
12
KTX1ONZOOCL NEW ZEALAND 東方紐西蘭OOL019S019S04VD00VRFS2662015-12-03 10:002015-12-03 19:00
13
NP1OASOOCL ASIA 東方亞洲OOL078W078W04VD87VRBQ6662015-12-03 17:002015-12-04 14:00
14
NP1OLNOOCL LONDON 東方倫敦OOL035W035W04VD88VRGO2662015-12-03 19:002015-12-04 14:00
15
CSSRDUBARDU 東方巴爾迪OOL010N010N04VD95V7CS9662015-12-04 00:012015-12-04 10:00
16
ZFK1GSDGODSPEED 騏龍輪SPS188E188W04XK82VRCN8652015-12-04 01:002015-12-04 04:00
17
LP6OBNOOCL BERLIN 東方柏林OOL013W013W04VD13VRLN5652015-12-04 05:002015-12-05 18:00
18
ZFK2FGRFAR EAST GRACE 東雅輪WGN167E168W04VC93VRCM5662015-12-04 06:002015-12-04 10:00
19
ASAW5BWAN HAI 511 勇春WHLE018E01804VD029V7577662015-12-04 10:002015-12-04 22:00
20
ZFK1DFHDONG FANG SHUN 東方順SPS577E578W04XK83VRZB8662015-12-04 12:002015-12-04 16:00
21
THXMOHMELCHIOR SCHULTE 東方美市OOL010N010S04VD449V3053652015-12-04 15:002015-12-05 08:00
22
ZFK1DFXDONG FANG XING 東方興SPS200E200W04XK85VRJG5662015-12-04 18:002015-12-04 22:00
23
AEA1XQDXIN QING DAO 新青島CSC183N183N04VC95BPAR652015-12-06 12:002015-12-06 21:00
24
KTX3OGZOOCL GUANGZHOU 東方廣州OOL065S065S04VD27VRGO6652015-12-06 15:002015-12-07 05:00
25
CMSW5EWAN HAI 515 紛春WHLW025W02504VD509V7581662015-12-06 16:002015-12-07 07:00
26
ZFK1GSDGODSPEED 騏龍輪SPS189W189W04XL06VRCN8652015-12-07 01:002015-12-07 04:00
27
HPH5PXPPACIFIC EXPRESS 太平洋快輪GMD604N604S04VD893WQO662015-12-07 05:002015-12-07 23:00
28
ZFK2FGRFAR EAST GRACE 東雅輪WGN169E170W04VD21VRCM5662015-12-07 06:002015-12-07 10:00
29
ZFK1DFHDONG FANG SHUN 東方順SPS579E580W04XK86VRZB8652015-12-07 12:002015-12-07 16:00
30
ZFK1DFXDONG FANG XING 東方興SPS201E201W04XK88VRJG5652015-12-07 18:002015-12-07 22:00
[本船期依船隻到港及貨櫃中心必要之安排隨時改變(SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE)]
      
 | 幫助 |  服務條款 |  隱私與安全 |  網上保安 | 
 版權© 2014-2015 。 台灣東方海外股份有限公司-OOCL高雄貨櫃中心(KAOCT)。版權所有。   前往OOIL GROUP