www.kaoct.com
 
帳號:  密碼: 忘記密碼      歡迎申請kaoct.com帳號,申請帳號表格請至文件下載區下載        
 
Home 地圖
行動版網頁   貨櫃追蹤


公告訊息
貨櫃查詢
船期查詢
客戶反映
廠商反映
友站連結
文件下載
AEO認證
VGM作業
職業安全
衛生政策


指定船期:  ~
指定船期日期限定在目前日期後十日內之船期資料!
Label2018-04-19 00:00 ~ 2018-04-26 23:59 (船舶資料顏色區分: 藍色:已完成,時間為實際時間, 綠色:作業中, 黑色:預計)
航線船舶代號名稱船公司進口航次出口航次船掛呼號碼頭預計到達時間預計開船時間
1
KTX1OHUOOCL HOUSTON 東方休士頓OOL131S131S07UE71VRDE7652018-04-19 07:002018-04-19 14:05
2
A3SOIYOOCL ITALY 東方義大利OOL079N080S07UE729V7383662018-04-19 13:302018-04-19 23:37
3
PNW1ONWOOCL NEW YORK 東方紐約OOL045W045W07UE90VRJS2652018-04-19 17:062018-04-20 06:20
4
PTWN9TSJI HONG 吉鴻WGN663E664W07UF79VRKJ6652018-04-19 23:302018-04-20 03:39
5
KTX3ONXOOCL NAGOYA 東方名古屋OOL103N103N07UE97VRFX8662018-04-20 00:242018-04-20 09:00
6
PTWN9QGDONG FANG SHUN 東方順SPS1073E1074W07X607VRZB8662018-04-20 03:552018-04-20 09:21
7
A3NNGNANL GEELONG 吉隆ANL091S091S07UD83V7HB5662018-04-20 08:012018-04-20 23:00
8
THXSVRST EVER 聖恆EMC026N026S07X597D5MI9652018-04-20 14:052018-04-21 04:00
9
CNSKOTKOTA LEMBAH 谷城PIL034S034S07UF249V7665662018-04-21 07:002018-04-21 16:00
10
PTWN1TTDONG FANG XING 東方興SPS448E448W07X608VRJG5662018-04-21 11:302018-04-21 23:00
11
KTX7SLZSAN LORENZO 東方聖羅倫佐OOL111N111N07UF475BTN4652018-04-21 22:002018-04-22 05:00
12
NTXTYHTENG YUN HE 騰雲河OOL223S223N07UE61BOTV662018-04-22 07:002018-04-22 17:00
13
PTWN3JEFENG ZE YUAN 豐澤園QFS460W460W07KP06VRMZ9662018-04-22 07:002018-04-22 14:01
14
KTX3OGZOOCL GUANGZHOU 東方廣州OOL096S096S07UE93VRGO6652018-04-22 12:002018-04-22 22:00
15
PVCSOBJOOCL BEIJING 東方北京OOL059W059W07UF68VRIB3662018-04-23 00:012018-04-23 16:00
16
CEFCTOCHATTANOOGA 查特羅BTL241N242S07UG139V5025652018-04-23 06:002018-04-23 19:00
17
THXTLUST BLUE 東方寶藍OOL025E025W07UG27D5MK3652018-04-23 06:002018-04-23 22:00
18
PTWN31ITVL XIAMEN 世邦廈門SNL833E833E07KN80VRPN3652018-04-23 07:002018-04-23 12:00
19
ASACHGHAMBURG 漢春輪WHLW002E00307UE73V7OZ6652018-04-23 17:002018-04-24 08:00
20
PTWN9QGDONG FANG SHUN 東方順SPS1075E1076W07X611VRZB8652018-04-23 17:002018-04-23 23:00
21
PTWN1TTDONG FANG XING 東方興SPS449E449W07X612VRJG5652018-04-24 07:002018-04-24 11:00
22
PHFSGESINGAPORE 新加坡YML020N021S07UG53A8NN9652018-04-24 15:002018-04-25 02:00
23
PTWN9TSJI HONG 吉鴻WGN665E666W07UF80VRKJ6652018-04-24 17:002018-04-24 21:00
24
PTWN6JJGODSPEED 騏龍SPS437E437W07X610VRCN8652018-04-24 22:002018-04-25 03:00
25
PNW1ONWOOCL NEW YORK 東方紐約OOL046E046E07UF98VRJS2662018-04-25 02:002018-04-25 12:00
26
PVCSOHCOOCL HO CHI MINH CITY 東方胡志明市OOL023E023E07UG12VROK8652018-04-25 04:002018-04-25 16:00
27
A3NCNYCSCL NEW YORK 中海紐約COS033S033S07UF71VRBH7662018-04-25 20:002018-04-26 08:00
28
KTX1OYKOOCL YOKOHAMA 東方橫濱OOL125S125S07UF89VRDB3652018-04-26 07:002018-04-26 16:00
29
CNSSDLSEASPAN DALIAN 達飛大連ANL211S211S07UF78VRBH4662018-04-26 10:002018-04-26 16:00
30
A3SXYNXIN YAN TIAN 新鹽田COS031N032S07UF72BPBA652018-04-26 15:002018-04-27 02:00
31
KTX3OJKOOCL JAKARTA 東方雅加達OOL093N093N07UG16VRGO7662018-04-26 22:002018-04-27 11:00
32
PNW1IKRIKARIA 東方伊卡利OOL020W020W07UG14A8UY8662018-04-26 22:002018-04-27 08:00
[本船期依船隻到港及貨櫃中心必要之安排隨時改變(SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE)]
      
 | 幫助 |  服務條款 |  隱私與安全 |  網上保安 | 
 版權© 2017-2018 。 台灣東方海外股份有限公司-OOCL高雄貨櫃中心(KAOCT)。版權所有。   前往OOIL GROUP