www.kaoct.com
 
帳號:  密碼: 忘記密碼      歡迎申請kaoct.com帳號,申請帳號表格請至文件下載區下載        
 
Home 地圖
行動版網頁   貨櫃追蹤


公告訊息
貨櫃查詢
船期查詢
客戶反映
廠商反映
友站連結
文件下載
AEO認證

指定船期:  ~
指定船期日期限定在目前日期後十日內之船期資料!
Label2015-10-05 00:00 ~ 2015-10-12 23:59 (船舶資料顏色區分: 藍色:已完成,時間為實際時間, 綠色:作業中, 黑色:預計)
航線船舶代號名稱船公司進口航次出口航次船掛呼號碼頭預計到達時間預計開船時間
1
ZFK1DFXDONG FANG XING 東方興SPS183E183W04XG44VRJG5662015-10-05 11:002015-10-05 17:20
2
KTX2PKVPORT KLANG VOYAGER 東方巴生OOL003S003S04V343D7BD652015-10-06 07:002015-10-06 14:00
3
SC2OSZOOCL SHENZHEN 東方深圳OOL080W080W04V405VRYO2662015-10-06 10:002015-10-07 06:00
4
ZFK2FGRFAR EAST GRACE 東雅輪WGN131E132W04V262VRCM5652015-10-06 14:002015-10-06 21:00
5
PHFBDIBINDI IPSA 東方賓締OOL007E008W04V512V7CC7652015-10-06 15:002015-10-07 10:00
6
LP6QURMOL QUASAR 星球MOL008W008W04V345S6NQ652015-10-07 07:002015-10-07 17:00
7
HPH5PAGPACIFIC GRACE 滿沛GMD176N176S04V4923FQJ7662015-10-07 17:002015-10-08 03:00
8
NP1ZANZIM ANTWERP 安特衛普貨櫃ZIM029W029W04V407A8SI6652015-10-07 18:002015-10-08 13:00
9
TBASHSSHANSI 山西BAL512N512N04ME349V9710662015-10-08 03:002015-10-08 09:00
10
SC2OLBOOCL LONG BEACH 東方長堤OOL092E092E04V410VRYO4662015-10-08 10:002015-10-09 04:00
11
ZFK1GSDGODSPEED 騏龍輪SPS172E172W04XG37VRCN8652015-10-08 15:002015-10-08 20:00
12
PTWN3JEFENG ZE YUAN 豐澤園QFS202W202W04MF61VRMZ9652015-10-08 16:002015-10-08 21:00
13
CNSCMGCMA CGM PUGET 普吉ANL037S037S04V406C6SR7652015-10-08 22:002015-10-09 05:00
14
KTX1ONZOOCL NEW ZEALAND 東方紐西蘭OOL017S017S04V396VRFS2662015-10-09 00:302015-10-09 09:00
15
CSSRDUBARDU 東方巴爾迪OOL008N008N04V496V7CS9652015-10-09 04:002015-10-09 16:00
16
LP6NHCNYK HERCULES 海克力斯NYK012W012W04V418VRLQ4662015-10-09 05:002015-10-10 10:00
17
ASAW5FWAN HAI 516 新春WHLE021E02104V3569V7582662015-10-09 19:002015-10-10 04:00
18
AEA1XCWXIN CHI WAN 新赤灣CSC155N155N04V420BPBC662015-10-10 04:002015-10-10 17:00
19
SCPPENPENDAR 培納HAD026W026WTEMPEPBP2662015-10-10 07:002015-10-10 12:00
20
LP6LHVAPL LE HAVRE 利哈佛APL016E016E04V5029V9375662015-10-10 09:002015-10-10 23:00
21
SCPAZAAZARGOUN 扎貢HAD026W026W04MG08EPBZ7662015-10-11 07:002015-10-11 12:00
22
KTX3OGZOOCL GUANGZHOU 東方廣州OOL063S063S04V448VRGO6652015-10-11 14:002015-10-11 23:59
23
PTWN3JEFENG ZE YUAN 豐澤園QFS202E202E04MG22VRMZ9652015-10-11 16:002015-10-11 20:00
24
NPSHKKHERMES 東方赫密士OOL018S018STEMPV2CL5652015-10-11 19:002015-10-12 02:00
25
ZFK2FGRFAR EAST GRACE 東雅輪WGN137E138WTEMPVRCM5652015-10-12 06:002015-10-12 10:00
26
THXMOHMELCHIOR SCHULTE 東方美市OOL008E008W04V5369V3053652015-10-12 09:002015-10-12 23:00
27
CMSW57WAN HAI 507 順春WHLW123W12304V4559VJJ5652015-10-12 10:002015-10-12 18:00
28
HPH5PXPPACIFIC EXPRESS 太平洋快輪GMD596N596S04V4003WQO662015-10-12 11:002015-10-12 23:00
29
ZFK1DFHDONG FANG SHUN 東方順SPS547E548WTEMPVRZB8652015-10-12 12:002015-10-12 16:00
30
ZFK1DFXDONG FANG XING 東方興SPS185E185WTEMPVRJG5662015-10-12 18:002015-10-12 22:00
[本船期依船隻到港及貨櫃中心必要之安排隨時改變(SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE)]
      
 | 幫助 |  服務條款 |  隱私與安全 |  網上保安 | 
 版權© 2014-2015 。 台灣東方海外股份有限公司-OOCL高雄貨櫃中心(KAOCT)。版權所有。   前往OOIL GROUP