www.kaoct.com
 
帳號:  密碼: 忘記密碼      歡迎申請kaoct.com帳號,申請帳號表格請至文件下載區下載        
 
Home 地圖
行動版網頁   貨櫃追蹤


公告訊息
貨櫃查詢
船期查詢
客戶反映
廠商反映
友站連結
文件下載
AEO認證

指定船期:  ~
指定船期日期限定在目前日期後十日內之船期資料!
Label2014-10-24 00:00 ~ 2014-10-31 23:59 (船舶資料顏色區分: 藍色:已完成,時間為實際時間, 綠色:作業中, 黑色:預計)
航線船舶代號名稱船公司進口航次出口航次船掛呼號碼頭預計到達時間預計開船時間
1
PCHN81EGODSPEED 騏龍SPS036E036N03XG71VRCN8652014-10-24 00:012014-10-24 03:30
2
ZFKFEGFAR EAST GRACE 東雅WGN933E934W03V211VRCM5662014-10-24 04:402014-10-24 09:30
3
ASAW5DWAN HAI 513 繽春輪WHLE018E01803V1089V7579652014-10-24 07:422014-10-24 20:10
4
SC2OSZOOCL SHENZHEN 東方深圳OOL073W073W03V141VRYO2662014-10-24 16:002014-10-25 16:35
5
ZFKDFHDONG FANG SHUN 東方順SPS345E346W03XG77VRZB8652014-10-24 20:282014-10-25 03:00
6
THXKBUKING BRUCE 東方布王OOL104N104S03V132V7OR7652014-10-24 21:302014-10-25 14:39
7
ZFKDFXDONG FANG XING 東方興SPS084E084W03XG79VRJG5652014-10-25 03:302014-10-25 11:20
8
PHFWLIWILLI 東方威利OOL002E003W03V089V7FE8652014-10-25 15:562014-10-26 10:00
9
AEA2AWGANL WYONG 永戈ANL061S061S03V1072AJU5662014-10-26 04:002014-10-26 13:00
10
NTXTYHTENG YUN HE 騰雲河OOL133S133N03V201BOTV652014-10-26 11:002014-10-26 21:00
11
PTWN3JEFENG ZE YUAN 豐澤園QFS120W120W03MN07VRMZ9652014-10-26 12:002014-10-26 15:00
12
LP6AQDAPL QINGDAO 青島APL011E012W03V1599V9376662014-10-26 23:002014-10-28 06:00
13
ZFKFEGFAR EAST GRACE 東雅WGN935E936W03V213VRCM5652014-10-27 09:002014-10-27 17:00
14
ZFKDFHDONG FANG SHUN 東方順SPS347E348W03XG89VRZB8652014-10-27 19:002014-10-28 02:00
15
ZFKDFXDONG FANG XING 東方興SPS085E085W03XG91VRJG5662014-10-27 21:002014-10-28 04:00
16
PTWN6JJGODSPEED 騏龍SPS073W073W03XH35VRCN8662014-10-28 04:002014-10-28 10:00
17
CMSJJKKOTA LAWA 巧城PILE033W03403V1649V7533662014-10-28 10:002014-10-28 23:59
18
KTX3OAZOOCL AUSTRALIA 東方澳洲OOL124S124S03V172VRCG8652014-10-29 09:002014-10-30 01:00
19
AEA2AWNANL WARRAIN 瓦倫ANL060S060S03V2159V7548662014-10-29 09:232014-10-29 17:11
20
NP1ZIOZIM CHICAGO 芝加哥貨櫃ZIM030W030W03V294A8SI9662014-10-29 22:002014-10-30 16:00
21
SC2OSZOOCL SHENZHEN 東方深圳OOL074E074E03V210VRYO2662014-10-30 08:002014-10-31 02:00
22
PCHN81EGODSPEED 騏龍SPS037E037N03XH10VRCN8662014-10-30 16:002014-10-30 21:00
23
AEA1XCSXIN CHANG SHA 新長沙CSC196N196N03V165BPBS662014-10-30 17:002014-10-30 23:59
24
KTX1OBUOOCL BUSAN 東方釜山OOL081S081S03V209VRDN3652014-10-30 18:002014-10-31 03:00
25
ZFKDFXDONG FANG XING 東方興SPS086E086W03XH13VRJG5652014-10-31 06:002014-10-31 11:00
26
ASAJKLKOTA LARIS 暢城PILE007E007TEMP9VJD3662014-10-31 10:002014-10-31 23:00
27
ASAJPGKOTA LEGITPILE001E001TEMPVRNV6652014-10-31 10:002014-10-31 22:00
28
SCPPENPENDAR 培納HDS057W057W03MN05EPBP2662014-10-31 12:002014-10-31 19:00
29
ZFKDFHDONG FANG SHUN 東方順SPS349E350W03XH11VRZB8652014-10-31 12:002014-10-31 16:00
30
ZFKFEGFAR EAST GRACE 東雅WGN937E938W03V312VRCM5652014-10-31 16:002014-10-31 20:00
[本船期依船隻到港及貨櫃中心必要之安排隨時改變(SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE)]
      
 | 幫助 |  服務條款 |  隱私與安全 |  網上保安 | 
 版權© 2013-2014 。 台灣東方海外股份有限公司-OOCL高雄貨櫃中心(KAOCT)。版權所有。   前往OOIL GROUP